psychoterapia

Psychoterapia jest jedną z form pomocy w trudnościach emocjonalnych, chorobie, kryzysach osobistych i życiowych, w których dotychczasowe naturalne sposoby radzenia sobie przestają wystarczać. Opiera się na rozmowie, która służy pogłębieniu rozumienia siebie, swojej przeszłości i teraźniejszości, zmianie myślenia i działania, zgodzie na siebie i własne życie.
Fundamentem psychoterapii jest dyskrecja.

 

Psychoterapia indywidualna

To spotkanie dwóch osób – pacjenta i terapeuty, wspólnie poszukujących znaczenia przeżywanych trudności oraz nowych możliwości zaradczych. Celem terapii jest lepszy kontakt ze sobą i światem, optymalne korzystanie z posiadanych zasobów, rozwiązanie problemów odpowiedzialnych za objawy chorobowe (depresyjne, lękowe, somatyczne) oraz odzyskanie zdolności do podejmowania decyzji w zgodzie ze sobą.
Terapia jest poprzedzona konsultacją, której celem jest diagnoza zgłaszanych trudności oraz zakresu pomocy.
Sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut.

 

Psychoterapia par

Jest to zaproszenie dla partnerów, którzy utracili równowagę w związku, a chcieliby odbudować zdolność komunikacji i dbałości o wspólne dobro. Ale również dla par, które zadecydowały o rozstaniu i pragną uczynić to z zachowaniem szacunku dla siebie i innych (dzieci, rodziny, przyjaciół).
Terapia jest poprzedzona spotkaniem konsultacyjnym, podczas którego omówiony zostaje główny problem i określone ramy współpracy.
Sesja terapeutyczna trwa 90 minut.

 

Psychoterapia szkoleniowa

Jest propozycją dla psychoterapeutów w trakcie szkolenia do certyfikatu bądź pragnących lepiej zarządzać własnymi kompetencjami osobistymi i zawodowymi.
Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Comments are closed.